Vision
Gulf Stream Languages erbjuder olika slags språktjänster. Vi översätter från svenska till engelska och från engelska till svenska, korrekturläser engelska texter och skriver reklamtexter. Därtill ordnar vi föreläsningar inom ämnen som kommunikation, "small talk", presentationsteknik och amerikansk kultur/politik.

Vi lägger stor vikt vid ett autentiskt språk, vilket vi åstadkommer tack vare att vi alltid översätter till vårt modersmål, och alltid studerar ämnet noggrannt när vi tar emot en ny översättning. Vi är ivriga att lära oss mera, och tar därför gärna emot översättningar som kräver att vi studerar ditt ämne. Hittills har vi arbetat med många texter inom kultur, olika slags hantverk, sjöfart m.m.
Pris
Översättningar
priset varierar beroende på längd, svårighetsgrad och tidsram
Föreläsningar
priset varierar beroende på längd, svårighetsgrad och tidsram
Be om en offert genom att kontakta Pernilla.
Alla offerter är kostnadsfria.
Ett urval översättningar
svenska-engelska
Port of Kokkola
av Ole Granholm
Port of Kokkola Ltd - Oy M. Rauanheimo Ab

Karleby hamns historia sedan 1925 och samarbetet med Oy M. Rauanheimo Ab.
engelska-svenska
Till Amerika vi gå
av Arlene Sundquist Empie
Scriptum

Berättelsen om en ung finlandssvensk kvinna som immigrerade till Amerika 1893 i hopp om ett bättre liv.
"Översättningen ni gjorde igår är utmärkt och jag kommer utan tvekan att vända mig till er när våra kunder behöver engelsk-svenska (eller svensk-engelska) översättningar."